Bästa djurfodret

Djurfoder är något av det viktigaste för en hundägare. Flera olika sorters foder riktar in sig på olika saker hos djuren. Vissa foder ser till att djurens tänder håller sig rena. Annat foder motverkar fetma och diskbråck hos i detta fallet hundar. Hundfoder och priset jämför du lättast på vår specialsida. Katter behöver speciellt foder för att deras päls ska kunna hålla sig fin.

Kassasystemen

När allt foder köps in skapas det enorma mängder med papper. Alla kvitton ska bokföras och det är fler som vill att deras fakturahantering förbättras. Programmen som sköter detta är mycket långsamma och inte så roliga att arbeta med. Tankarna går direkt till den skokartong där alla kvitton låg till att alla plockades med.

Det bästa Faktureringsprogrammet hjäper oss att slippa sko kartongen. Allt djurfoder som ska faktureras. Vi kommer att få lite hjälp utifrån att vi är själva och för. Tankarna är att arbeta fram ett sätt att kunna bokföra rätt på också. Enklast är om bokföringen sker enligt gängse normer. Bokföring sker enligt bokföringsmetoden och på så vis får den andra metoden faktureringsmetod.

Saken är den att alla pengar för allt djurfoder måste bokas in på leverantörsreskontran. Det är svårt om inte scanningen på kassaapparater funkar.

Ekonomi och Administration

Kattmat och hundfoder behövs taggas så att de hamnar i rätt projekt och får tätt kostnadsställe. Därefter går ert att marginalbestämma och se till så att varor med lägremarginal inte säljs så att produktmuxen går emot ett högre resultat. Foder utan marginal får flyttas successivt bak bort till där kunden inte når produkten. Vissa kategorier är sådan högmarginal kategorier mesans vi har hål i organisationen där låg marginal har fått ta för mycket plats.

Katter och hundar

I butiken låter vi kunderna separera på sina PP hinder och katters mat. Det finns mat för reptiler och ödlor. Det finns även spindlar som ligger still. En sak är säker och det är att smådjuren alltid kommer att de finsaste tänderna